Shopping Cart

Ring oss på 48 6000 90

Hentelager i Solbergelva v/Drammen

Kjøpsbetingelser

Generelt
Enhver bestilling hos choppi.no er å regne som en bindende avtale hvor kunden forplikter seg til å betale for produktet. Choppi.no forplikter seg på sin side til å levere varen som bestilt og så langt mulig innenfor estimert tid. For overskridelse av leveringstid betales ikke erstatning. For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser.

Vi forsøker å ha mesteparten av varene på lager og leveringstiden vil da være 3-4 dager. Noen produkter sendes rett fra leverandør og vil da kunne ta 6-7 dager til de ankommer din adresse.

Salgsbetingelsen på denne siden gjelder for alt salg av varer (produkter) fra www.choppi.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Vi leverer kun til Norge.

Alle priser er i Norske kroner og er inklusiv MVA. 

Dine rettigheter i forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, kredittkjøpsloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

Definisjoner
Selger er: Drømmerom Gale Homme, Teglverksveien 97, 3057 Solbergelva. E-post: salg@choppi.no. Telefon 486 000 90.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Kjøpsprosessen i vår nettbutikk

Kjøpsprosessen i vår nettbutikk består av følgende punkter:
1. Valg av produkter
2. Legg varen(e) handlekurven
3. Gå til kassen
4. Logg deg inn med eksisterende konto eller registrer deg som ny kunde (dersom du ikke tidligere har registrert deg på vår nettside)
5. Valg av betalingsmetode
6. Kontroll av bestillingen
7. Bekreftelse av bestillingen
8. Mottak av ordrebekreftelse (denne genereres automatisk på vår nettside og sendes deg pr.mail)
9. Forsendelse av varen

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss på vårt datasystem. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, jfr avtalens pkt.11. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Vennligst kontrollér ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om den er i overensstemmelse med bestillingen.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser som er oppgitt på våre nettsider er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for det du har handlet vil fremkomme før du plasserer din bestilling, med mindre annet er opplyst i den enkelte annonse. Totalkostnaden inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt og emballasje, med mindre annet er opplyst i den enkelte annonse. Kjøpesummen gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort når du bestiller varen. Man kan alternativt velge postoppkrav eller finansiering. Postoppkravsgebyr og finansieringskostnader vil tilkomme etter gjeldende satser. 

Faktura / Delbetaling med KlarnaKlarna
Når du velger Klarna som betalingsmåte vil du motta faktura fra Klarna for kjøpet i nettbutikken. Denne får du normalt tilsendt noen dager etter at du har mottatt varen fra oss. Klarna sender faktura til kunde når vi sender varen fra oss. Faktura forfaller innen 14 dager. Ved manglende betaling sendes skriftlig varsel om inkasso. Overholdes ikke denne fristen vil inkasso bli iverksatt. Ved forsinket eller manglende betaling påløper renter, inkasso- og purregebyr i samsvar med forsinkelsesrenteloven og inkassoloven. Klarna forbeholder seg også retten til å foreta en kredittvurdering. 
Hvis du oppdager feil ved fakturaen, eller har andre spørsmål vedrørende betaling, ta kontakt Klarna Kundeservice på telefon 2101 8991.
Les mer om Klarna her.

Postoppkrav:
Postoppkrav er ikke tilgjengelig i vår nettbutikk. Uavhentede postoppkrav og kostnader forbundet med dette er et problem for de nettbutikker som tilbyr postoppkrav – det var det også for oss. Vi må derfor be om forståelse for at vi fra 2014 avviklet tilbudet om postoppkrav. Vi er i ferd med å skrive om betalingsbetingelsene i våre annonsetekster for å reflektere at denne betalingtjenesten ikke lenger er tilgjengelig. 

 

Levering og forsinkelse

Leveringstiden som er oppgitt må forstås som veiledende. Med leveringstid mener vi tiden fra du plasserer din bestilling og til varen ankommer ditt lokale postkontor (dersom annet ikke er oppgitt i vareannonsen).  Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon – iht Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. 

Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på sin kundekonto. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøpers side i forbindelse med retursending av varen. Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

1. Under visse forutsetninger velge mellom korreksjon/reparasjon eller omlevering
2. Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig og under forutsetning at varen er i samme stand og mengde
3. Kreve erstatning

Hvis vår retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke varen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til oss) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med choppi.no, betaler ikke choppi.no disse utgiftene.

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett

Angreretten forutsetter at du innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette.

Du finner skjema for angrerett her!

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema (i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene), utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg i sin helhet. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg dersom hele kjøpet returneres. Returforsendelser skal ikke sendes som oppkrav. Returforsendelser som sendes som oppkrav vil ikke bli avhentet. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Personopplysninger

Vi håndterer personopplysninger på en betryggende måte. For at vi skal kunne håndtere din ordre oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Denne informasjonen er vi videre pålagt å inneha i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell retur/reklamasjon. Mer om personopplysninger finner du her.

Norsk nettbutikk
Rask levering
Kundeservice Ring eller SMS 48600090